Kommunikerer I med dem I ønsker? Hvad synes modtagerne om jeres informationsaktiviteter og øvrige ydelser?

Analyser og evalueringer kan give en del af svarene. I får målgruppens vurdering af og ønsker til organisationen og dens informationsaktiviteter. Det giver langt bedre mulighed for at arbejde målrettet med intern og ekstern kommunikation. Og I får som organisation et fælles beslutningsgrundlag.

Både analyser og evalueringer indeholder altid et fremadrettet element og rådgivning. Udvikling og forbedring af praksis er målet. En analyse kan bl.a. være et godt afsæt for et ledelses og/eller medarbejderseminar – hvordan kan resultaterne bruges til at videreudvikle praksis?

Eksempler - analyser:
Det Danske Filminstitut: Evaluering af Public Service Puljen
Københavns Energi: Interessentundersøgelse
Videncenter for Ernæring: Undersøgelse af børns madvaner
Center for Specialundervisning for Voksne: Interessentundersøgelse.
Sundhedsstyrelsen: Dokumentationsopgave:
Skræk som virkemiddel i sundhedsfremmende kampagner.pdf