Tekster skal være levende, præcise og formidle indhold og budskab på en nærværende måde. Et godt resultat kræver ikke kun gode skrivekundskaber, men også analyse af målgruppen og dens behov, indkredsning af budskaber samt vinkling af teksten.

Jeg har erfaring med at skrive artikler til fag- og organisationsblade, tekster til pjecer, web-tekster mv. Derudover har jeg udarbejdet undervisningsmateriale og lærervejledninger til folkeskolen.

Emnemæssigt har jeg særligt kendskab til:
Arbejdsmiljø, børn og unge, socialområdet, forbrug, sundhed, kost, skole og undervisning.

Eksempler - journalistik
Arbejdsmiljøsekreratiatet: Trivsel i liv og arbejde.pdf
Tandlægernes Nye Landsforening: Artikler til Tandlægernes Nye Tidskrift
Videnscenter for Socialpsykiatri: Artikler til Socialpsykiatri
Website: Sundarbejdsplads.dk