Har I brug for at gå nye veje og vende jeres kommunikation, samarbejdsformer eller rutiner lidt på hovedet?

Det kan være internt i organisationen gennem workshops og seminarer. Og det kan være i en direkte dialog med jeres læsere og brugere, når I fx skal udvikle en ny hjemmeside, jeres blad eller andre ydelser. Her kan det være nyttigt at inddrage en proceskonsulent.

I forandringsprocesser er dialogen et vigtigt redskab både når ideerne udvikles, når de skal formidles og ikke mindst når de skal implementeres. Derfor er det helt centralt at få skabt de rette rammer, så dialogen bliver engagerende og konstruktiv samt involverer alle relevante parter, så de har del i løsningerne.

Eksempler – dialog og proces:

Hørsholm Kommune: Dialogprocces i forbindelse med udviklingsplan
Center for Specialundervisning for voksne: Medarbejderseminar om fremtidens CSV
Roskilde kommune: Workshop i kommunikation og samarbejde
Københavns Energi: Proceskonsultation for projektgruppe
Peder Syv Skolen: Workshop i værdsættende kommunikation
SSP- København: Workshop for 10. klasser - kampagne mod butikstyveri