Vil I give jeres medarbejderes sundhed og trivsel et skub? Modus Kommunikation og Aabo Human Ressource har viden, ideer og erfaring, som kan få jer godt i gang:


Eksempler – dialog og proces:

Vi tilrettelægger sundheds- og trivselsforløb for enkelte medarbejdere og hele organisationen
Udarbejder inspirationsmateriale
Udarbejder en strategi for jeres arbejde med sundheds- og trivselsfremme på arbejdspladsen
Tilbyder kurset: Sund Dialog
Udarbejder sundhedsprofiler
I alle processer inddrager vi de ansattes egne ressourcer og målsætninger.

Sund Dialog
Sund Dialog er et kursus, som sætter fokus på medarbejdernes dagligdag, arbejdsliv og helbred. Målet er at se på sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter, der kan gavne medarbejderne og organisationen. Med øvelser, dialog og erfaringsudveksling arbejdes der på en sjov og anderledes måde med refleksion over hverdagen. I en tryg og kvalificeret ramme får medarbejderne mulighed for at arbejde med personlige mål og strategier. Kursusforløbet består af tre gruppesamtaler a 1,5 times varighed og tre individuelle samtaler à 1 times varighed og strækker sig over 2-3 måneder. Grupperne er på seks personer.

Sundhedsprofil
Sundhedsprofiler kan benyttes som et analyse redskab, når virksomheden ønsker at iværksætte sundhedsfremmende aktiviteter. Profilen giver en status på virksomhedens og medarbejdernes sundhedstilstand og danner et godt grundlag for at iværksætte målrettede relevante aktiviteter. En Personlig Sundhedsprofil tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders trivsel og vurdering af egen sundhedstilstand.

Vil I give jeres medarbejderes sundhed og trivsel et skub? Modus Kommunikation og Aabo human ressource har viden, ideer og erfaring, som kan få jer godt i gang:

En fortrolig samtale af 1,5 times varighed
Samtalen sætter fokus på medarbejderens fysiske, psykiske og sociale sundhed og evt. ønsker til forandring. Der diffineres mål og udarbejdes personlige handlingsstrategier. Hvis medarbejderen ønsker det, foretages der måling af, blodtryk, vægt, BMI og fedtprocent. Under samtalen sættes endvidere fokus på medarbejderens ønsker til sundhedsfremme på arbejdspladsen. Der er 3-4 måneder mellem første og anden samtale.

En opfølgende samtale af 1 times varighed
Samtalen sætter fokus på det mellemliggende forløb. Var de personlige handlingsstrategier realistiske, og skal der sættes nye mål? Der foretages helbredsmålinger, hvis medarbejderen ønsker det.

Forløbet afsluttes med analyse og anbefalinger til aktiviteter på virksomheden. Sundhedsprofilerne foregår på virksomheden.